VISUIN

Zefektivněte svou

architektonickou

prezentaci.

Tento rok jsme si chtěli užít deset let visuin s vámi. A tak jsme se rozhodli že uděláme co 5 týdnů jednu zajímavou akci k oslavě udržitelnosti a efektivity ve vaší prezentaci. Můžete toho být součástí s námi!